Keep it simple & straightforward

Met een nieuwe en revolutionerende visie, en ons frisse team, dat in 2020 het Va-Flexprojecten bureau overneemt, bouwen we samen met onze klanten aan het perfecte recruitment-plaatsingsproces, ons bedrijf blijft staan voor het KISS-principe:

Keep it simple & straightforward
Omdat ieder bedrijf in Nederland elk jaar van plan is om hun bedrijf te ontwikkelen, de productiviteit van de verkoop, en de kwaliteit van de leveringen aan hun klanten te verhogen, moeten ze eerst de beste werknemers hebben om dit te kunnen doen. Dat is de rede waarom ze een goede werving en selectie bureau nodig hebben, om de beste werknemers die overeenkomen met de wensenen en hun behoeften te vinden.

De verbinding en goede samenwerking tussen de bedrijven zijn gebaseerd op vertrouwen!¬†Wij zijn in staat om onze klanten de “betrouwbare levertijd” en “betrouwbare kwaliteit” te bieden die ze nodig hebben om verder hun klanten tevreden te houden.

Met een professioneel plaatsingsproces vinden we de juiste medewerkers voor onze klanten en met de zelfde precicie vinden we de juiste werkplek voor onze mensen. We zorgen ervoor dat zowel de klant als de werknemer alle info over elkaar kennen voordat ze gaan samenwerken, dat brengt ons bij een succesvolle plaatsing en een perfecte klik tussen de klant en de werknemer.

Regelmatig zijn onze opdrachtgevers zo tevreden over onze medewerkers dat bij hen de behoefte bestaat om onze medewerker voor langere tijd in te huren. Ook ten aanzien van deze mogelijkheid zijn wij FLEXIBEL. Informeer naar de mogelijkheden.