Różnorodność i dynamika bez problemu

Nasza agencja od 1983 roku aktywnie rekrutuje, selekcionuje, zatrudnia, wypłaca i oferuje pracę tymczasowym pracownikom. Pomagamy szukającym pracownikom znaleźć pracę a przedsiębiorcom wypełnić ich potrzebę wypełnienia wolnych miejsc pracy. Zarówno naszym pracownikom jak i klientom oferujemy niestandardową jakość pracy.

Mimo naszej elastyczności na rynku pracy która jest dla naszych klientów pożądanym i niezbędnym krokiem w celu osiągnięcia swoich celów, w praktyce i realizacji napotyka się na skomplikowane zarządzanie personelem. Jako specjaliści w tej dziedzinie wyręczamy naszych klientów od tego typu zajęć.

Od rozmaitosci i dynamiki do bez problemu Na stałe   

Regularnie nasi klienci są tak zadowoleni z naszych pracowników ze mają potrzebę zatrudnić naszych tymczasowych pracowników na dłuzszy czas. Również w odniesieniu do tej możliwości, jesteśmy elastyczni. Dowiedz się o możliwościach i podejmij z nami kontakt.